دهکده اروپا خارجی فلسطین اقتصادی اخبار بین الملل

دهکده: اروپا خارجی فلسطین اقتصادی اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار اجتماعی برنامه امتحانات نهایی شهریور ماه

به گزارش ایلنا، مرکز سنجش برنامه امتحانات نهایی کلیه رشته های متوسطه (نظری، فنی و حرفه ای) و پیش دانشگاهی شهریورماه سال تحصیلی 97-1396 را به شرح زیر اعلام کرد:

برنامه امتحانات نهایی شهریور ماه

برنامه امتحانات نهایی شهریور ماه

عبارات مهم : آموزش

مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش برنامه امتحانات نهایی شهریور ماه اعلام شد.

به گزارش ایلنا، مرکز سنجش برنامه امتحانات نهایی کلیه رشته های متوسطه (نظری، فنی و حرفه ای) و پیش دانشگاهی شهریورماه سال تحصیلی 97-1396 را به شرح زیر اعلام کرد:

1-سال سوم رشته های نظری شیوه ی نیمسالی-واحدی ( بزرگسالان، آموزش از راه دور، داوطلبان آزاد)

برنامه امتحانات نهایی شهریور ماه

2-سال سوم میانگین رشته های فنی و حرفه ای

3-دوره پیش دانشگاهی ( روزانه، بزرگسالان، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد)

به گزارش ایلنا، مرکز سنجش برنامه امتحانات نهایی کلیه رشته های متوسطه (نظری، فنی و حرفه ای) و پیش دانشگاهی شهریورماه سال تحصیلی 97-1396 را به شرح زیر اعلام کرد:

این برنامه را می توانید ازآدرس http://aee.medu.ir دریافت کنید.

واژه های کلیدی: آموزش | برنامه | امتحانات | داوطلبان | شهریورماه | شهریور ماه | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog