دهکده اروپا خارجی فلسطین اقتصادی اخبار بین الملل

دهکده: اروپا خارجی فلسطین اقتصادی اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی شایعه استعفای معاون اول مدیر جمهوری کذب است

در پی انتشار بعضی شایعات در بعضی رسانه ها مبنی بر مسابقه میان بعضی اعضا کابینه و استعفای معاون اول مدیر جمهوری، یک منبع آگاه ضمن رد این شایعات تاکید کرد: نشانه

شایعه استعفای معاون اول مدیر جمهوری کذب است

شایعه استعفای معاون اول مدیر جمهوری کذب است

عبارات مهم : شایعات

در پی انتشار بعضی شایعات در بعضی رسانه ها مبنی بر مسابقه میان بعضی اعضا کابینه و استعفای معاون اول مدیر جمهوری، یک منبع آگاه ضمن رد این شایعات تاکید کرد: نشانه خبرسازی های دروغین و غیرواقعی و موهوم اخیر به امید ایجاد فضا جهت انتخابات آینده، ناامید کردن مردم و حرکت در مسیر خواسته بیگانگان و آب به آسیاب دشمن ریختن است.

به گزارش ایسنا، به گفته این منبع آگاه بر خلاف آنچه در متن گزارش های ادعایی انتشار یافته راجع به نقش آفرینی افراد در عزل و راه اندازی ها در دولت کذب است.

شایعه استعفای معاون اول مدیر جمهوری کذب است

این منبع آگاه تاکید کرد: راجع به گزینش وزرا و هرگونه تغییرات در کابینه، همانطوری که قبلا هم توضیح داده شده است صرفا مدیر جمهوری شخصا تصمیم می گیرد.

وی ادامه داد: اعضای دولت با صمیمت و منسجم تر از هر وقت با مدیریت و تدبیر مدیر جمهوری در حال انجام وظایف محوله در جهت حل پرسشها مردم در شرایط تحریمی و تحمیلی فعلی به خاص در مواجهه فعال و هوشیار با بدخواهی های دشمن های هستند.

در پی انتشار بعضی شایعات در بعضی رسانه ها مبنی بر مسابقه میان بعضی اعضا کابینه و استعفای معاون اول مدیر جمهوری، یک منبع آگاه ضمن رد این شایعات تاکید کرد: نشانه

این منبع آگاه ادامه داد: تصویرسازی های غیرواقعی از مسابقه های خیالی درون دولت به نحوی که گویی جریانات مختلفی در دولت مشغول مبارزه مستمر با یکدیگر هستند و یا کابینه به مثابه یک شرکت سهامی است آنهم در شرایطی که کشور درگیر جنگ اقتصادی تحمیلی از سوی بدخواهان جهانی و منطقه ای است و دولت متمرکز به حل پرسشها مردم است اقدامی ناپسند و خلاف مصالح ملی است.

به گفته این منبع آگاه حفظ وحدت ملی و یکپارچگی جهت حل پرسشها مردم و ایستادگی در برابر توطئه های دشمن های مهم ترین روش دولت است و تک تک اعضای کابینه در شرایط فعلی به چیزی جز حل پرسشها مردم نمی اندیشند. وحدت و انسجام مهمترین مولفه پیروزی راهبردی دولت و ملت بزرگ کشور عزیزمان ایران است که همواره از سوی مدیر جمهوری مورد تاکید قرار گرفته است.

به گفته این منبع آگاه و در صورت استمرار شایعه پراکنی، پیگیری های حقوقی و قضایی علیه منتشرکنندگان شایعات اخیر از سوی مراجع ذیربط دنبال خواهد شد.

شایعه استعفای معاون اول مدیر جمهوری کذب است

واژه های کلیدی: شایعات | شایعات اخیر | اعضای کابینه | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog